Zamanı Etkili Kullanmak

Zaman neden önemli ?


Zaman yönetimi kuruluşlarda önemsenen bir boyuttur. İş-Süre ilişkisi, ülkemizde, özellikle “planlı kalkınma” dönemimin başladığı 1965’lerden bu yana etkin olarak kullanılmaktadır. Ancak zamanı etkili kullanma konusunda ülkemizin ve bizlerin karnesi hiç de iç açıcı değildir. “Turkish Time” kavramı bizim zamanı etkin kullanmadığımız için söylenmiş bir kavramdır.

Bu yazıda işletmelerin, kuruluşların zaman planlamasında dikkate almaları gereken bazı “Parkinson Kuralları”nı önemsemelerini tavsiye ediyorum.

Zamanı planlarız. Zaman yönetimi, güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir olgudur. Modern anlamda planlı hayat, modern dünyanın sanayileşme dönemiyle birlikte “mesai” kavramının sanayileşen toplumlarda ortaya çıkmasıyla görünür hale gelmiştir. “Modern zamanlar” filmiyle olayı dalgaya alan Charlie Chaplin’in “Factory Work” sahnesinde izleyebileceğiniz gibi, ince ayarlanmış zamanı, üretim hattında ne kadar da güzel anlatıyor. Sanayileşme; zamanın insanı robotlaştırdığı dönemdir.

Bir işin tamamlanması için belirlenmiş olan sürenin gerekenden uzun olması durumunda işin o sürenin tamamını kapsayacak şekilde uzaması yüksek ihtimaldir. Herhangi bir işi yapıyoruz, ona zaman ayırıyoruz ve bu süre, o işin yapılış süresinin de en önemli belirleyicisi oluyor. O halde zamanı etkili kullanmak için dikkat edilmesi gereken nokta, iş ile süre arasındaki yeterlilik ilişkisine bakmaktır. İş öncelikli düşündüğümüzde süreyi ona göre ayarlamak, süre öncelikli düşündüğümüzde ise işi ona göre düzenlemek gerekiyor.

ZAMANI ETKİN KULLANALIM

İşte tam da burada karşımıza ünlü Parkinson kuralı çıkıyor. “Parkinson Yasası” olarak bilinen algı, ilk olarak Cyril Northcote Parkinson tarafından Ekonomist Dergisinin 1955 yılında kaleme alınan hicvi yazısının ilk cümlesi olarak ortaya çıkan şu özdeyişidir:

Bir iş, daima, bitirilmesi için kendisine ayrılan sürenin hepsini kapsayacak şekilde yayılır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir